×

Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie

likwidacja.jpeg

Gmina Kolonowskie pozyskała dofinansowanie na projekt pn.: Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wymiana źródeł ciepła na znacznie bardziej ekologiczne i efektywne, a także likwidację źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

- Poprawę jakości powietrza na terenie całej gminy,

- Lepszą kondycję zdrowotną mieszkańców, dzięki zmniejszeniu ilości rakotwórczych zanieczyszczeń w atmosferze,

- Zwiększenie zadowoleni mieszkańców z miejsca, w którym żyją,

- Poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy,

- Zmniejszenie presji na środowisko pochodzącej z sektora komunalno-bytowego,

- Zwrócenie uwagi na istotę dbania o powietrze, którym każdy codziennie oddycha,

- Zapewnienie komfort energetycznego dużej części gospodarstw domowych,

- Zniwelowanie stopnia ubóstwa energetycznego na terenie województwa.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie wielu długoterminowych korzyści o charakterze społecznym, środowiskowym i gospodarczym, wśród których wymienia się poprawę jakości powietrza oraz poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

Wartość projektu: 2 384 150,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 810 611,00 zł

×

Wyszukaj w serwisie