×

Usuwanie azbestu w Gminie Kolonowskie w 2022 r.

Gmina Kolonowskie planuje ponownie w roku przyszłym przystąpić do programu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest to szacunkowo około 30 -40 % kosztów usuwania azbestu / jeśli uzyskamy niską cenę usuwania azbestu po wyborze firmy / oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Pozostałe około 60-70 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w 2022 r. w terminie do 28 lutego 2022 r.

Z osobami, które złożą deklaracje zostaną zawarte – po otrzymaniu zapewnienia otrzymania dofinansowania - odpowiednie porozumienia i umowy.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 6 i 9, tel. 77/4611140 w. 48.

Wniosek – deklaracja do pobrania poniżej lub w tut. Urzędzie.

Nadmieniamy, że w roku 2022 dofinansowanie do usuwania azbestu będzie tylko na poziomie około do 70% lub mniej /co zależne jest to od wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca, który wzrósł, a także od oferty przedstawionej przez wybraną firmę/.

Rok 2022 jest ostatnim rokiem na składanie wniosków o dofinansowanie na usuwania azbestu do WFOŚiGW w Opolu z dofinansowaniem NFOŚiGW.

DOCXDEKLARACJA MIESZKAŃCA.docx PDFDEKLARACJA MIESZKAŃCA (002).pdf

×

Wyszukaj w serwisie