×

Program "Czyste Powietrze"

logo Czyste Powietrze Nowe.jpeg

CZYSTE POWIETRZE – STRONA INTERNETOWA

Pracownicy urzędu pomogą wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

21 maja 2021 r. Gmina Kolonowskie podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, którego celem jest realizacja programu na terenie gminy.

W urzędzie powstał punkt konsultacyjno-informacyjny, co dla mieszkańców oznacza, iż będą oni mogli skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz złożyć sam wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie.

Aby skorzystać z pomocy należy umówić się na spotkanie, dzwoniąc pod numer tel. 77 461 11 40 lub wysyłając e-mail na adres z podaniem dogodnej dla siebie formy kontaktu.

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 •  nr telefonu kontaktowego,
 •  PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 •  numer księgi wieczystej,
 •  numer działki,
 •  przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 •  powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2 (mierzona po zewnętrznym obrysie budynku, łącznie z tarasami, balkonami, piwnicami i garażami podziemnymi),
 •  wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego,
 •  jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 •  w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, na który staramy się o dotację, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Więcej informacji tutaj

Dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców Gminy Kolonowskie wniosków, umów, wypłat oraz zrealizowanych przez przedsięwzięć – stan na 30.06.2024 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych

umów o

dofinansowanie

Liczba

zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota

wypłaconych dot.

292

244

191

3 376 766,79 zł


PDFKlauzula Czyste Powietrze.pdf (87,45KB)

×

Wyszukaj w serwisie