×

Rekrutacja do przedszkoli

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że w dniach od 8 do 14 marca 2022 r. należy złożyć w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2022/2023. Wzór deklaracji jest dostępny na stronach BIP poszczególnych placówek. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w placówce w formie papierowej.

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się natomiast 15 marca br. o godzinie 8:00 i potrwa do 29 marca br. do godziny 15:00.   Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej pod adresem:

http://gminakolonowskie.przedszkola.vnabor.pl

Dostęp możliwy będzie również ze strony BIP placówek oświatowych. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Film instruktarzowy znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

WAŻNE INFORMACJE:

  • Złożenie deklaracji o kontynuacji uniemożliwia złożenie wniosku w procesie rekrutacyjnym.
  • Wniosek rekrutacyjny rodzice wypełniają w systemie elektronicznym, następnie drukują i dostarczają wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów do przedszkola/oddziału pierwszego wyboru.
  • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola można złożyć zarówno w systemie elektronicznym, jak i w przedszkolu w wersji papierowej.
×

Wyszukaj w serwisie