×

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

MIS.jpeg

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 


W okresie od marca do października 2020 r. sołectwo Spórok realizowało zadanie pod nazwą „Bądźmy razem – wzrost integracji społecznej poprzez zakup namiotu oraz stołów z ławkami”.

Celem zadania było zwiększenie integracji lokalnej społeczności oraz umożliwienie mieszkańcom sołectwa Spórok organizacji spotkań wielopokoleniowych bez względu na warunki atmosferyczne.

W ramach zadania zakupiono namiot festynowy i stoły z ławkami.

 • Kwota zadania: 6 250,00 zł /brutto/
 • Dotacja z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej -5 000,00 zł 
 • Fundusz Sołecki – 1 250,00 zł

W okresie od kwietnia do października 2021 r. sołectwo Staniszcze Wielkie realizowało zadanie pod nazwą „Zakup barci w Staniszczach Wielkich”.

Celem zadania była promocja oraz podniesienie atrakcyjności sołectwa Staniszcze Wielkie poprzez upamiętnienia dawnych tradycji i zwyczajów, z których kiedyś słynął region.

W ramach zadania zakupiono drewniane barcie.

 • Kwota zadania: 6 000,00 zł /brutto/
 • Dotacja z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej -5 000,00 zł 
 • Fundusz Sołecki – 1 000,00 zł

W okresie od kwietnia do października 2022 r. sołectwo Staniszcze Małe będzie realizować zadanie pod nazwą „Odnowienie otoczenia krzyża przydrożnego”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Staniszcze Małe oraz polepszenie walorów estetycznych terenów wokół krzyża przydrożnego przy ulicy Strażackiej.

W ramach zadania wykonane będzie utwardzenie powierzchni kostką ażurową terenu wokół krzyża przydrożnego przy ulicy Strażackiej.

 • Kwota zadania: 6 000,00 zł /brutto/
 • Dotacja z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej -5 000,00 zł 
 • Fundusz Sołecki – 1 000,00 zł

MIS.jpeg

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025


W okresie od maja do października 2023 r. sołectwo Spórok będzie realizować zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku . Zadanie realizowane jest w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności Centrum Aktywności Wiejskiej w sołectwie Spórok oraz poprawa bezpieczeństwa terenu wokół budynku..

W ramach zadania wykonane będzie utwardzenie powierzchni kostką brukową terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku oraz posadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych

 • Kwota zadania: 7 800,00 zł /brutto/
 • Dotacja z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 6 500,00 zł 
 • Budżet Gminy Kolonowskie – 1 300,00 zł

W okresie od maja do października 2024 r. sołectwo Staniszcze Wielkie będzie realizować zadanie pod nazwą Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przydrożnego wraz z jego odnowieniem”. Zadanie realizowane jest w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025.

Celem zadania jest promocja oraz podniesienie atrakcyjności sołectwa Staniszcze Wielkie poprzez upamiętnienie dawnej historii i kultury sołectwa oraz polepszenie walorów estetycznych pomnika religijnego oraz terenu wokół niego.

W ramach zadania wykonane będzie zagospodarowanie terenu wokół krzyża przydrożnego, jego odnowienie oraz posadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych.

 • Kwota zadania: 7 800,00 zł /brutto/
 • Dotacja z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 6 500,00 zł 
 • Budżet Gminy Kolonowskie – 1 300,00 zł
×

Wyszukaj w serwisie