×

Fundusz Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Nazwa zadania: Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kolonowskie.

Opis inwestycji: W ramach zadania zamontowane zostaną instalację fotowoltaiczne na pięciu budynkach użyteczności publicznej w gminie Kolonowskie:

  • Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie,
  • Publiczne przedszkole w Staniszczach Wielkich,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie – Kolonowskie,
  • Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych,
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszczach Wielkich

Wybrane budynki są obiektami, z których często korzystają mieszkańcy i w ten sposób będą informowani o efektywności instalacji a tym samym o realnej redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Dofinansowanie: 399 645,70 zł
Całkowita wartość: 435 324, 87 zł

tabica.jpeg


Nazwa zadania: Przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kulturalno - Sportowego w Kolonowskiem i budowa parkingu przy budynku.

Opis inwestycji: Przedmiotem wniosku jest przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kulturalno - Sportowego w Kolonowskiem oraz budowa parkingu obok budynku. W ramach zadania wykonane zostaną między innymi takie działania jak:

  • wymiana dachu,
  • wymiana schodów przed wejściem do budynku,
  • wymiana instalacji elektrycznej,
  • wymiana wodno-kanalizacyjnej,
  • wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto, planuje się utwardzenie części działki budowlanej przed budynkiem celem budowy miejsc parkingowych oraz budowę instalacji nawadniającej płytę boczną boiska treningowego.

Dofinansowanie: 1 800 000,00 zł
Całkowita wartość: 2 698 390,20 zł

MCKS Polski Ład dofinansowanie.png

×

Wyszukaj w serwisie