×

Poznaj Polskę

poznaj polskę.jpeg

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, które ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

2021 r.

W 2021 r. Gmina Kolonowskie na realizację przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 472,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 5 368,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł łącznie 26 840,00 zł.

Dofinansowanie otrzymały dwie szkoły z terenu gminy Kolonowskie na następujące wycieczki:

I. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem:

 1. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII: Kraków – Tyniec – Wadowice
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 9 752,00 zł)

II. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok im. Św. Jacka:

 1. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III: Moszna – Prudnik
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 3 720,00 zł)
 2. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII: Kraków
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 8 000,00 zł).

2022 r.

W 2022 r. Gmina Kolonowskie na realizację przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w wysokości 63 047,60 zł. Wkład własny gminy wyniósł 19 45,40 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł łącznie 82 498,00 zł.

Dofinansowanie otrzymały wszystkie szkoły z terenu gminy Kolonowskie na następujące wycieczki:

I. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem:

 1. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III: Złoty Stok – Nysa
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 4 990,00 zł)
 2. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III: Złoty Stok – Nysa
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 4 529,60 zł)
 3. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII: Wrocław – Świdnica
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 9 988,00 zł)
 4. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII: Kraków – Pieskowa Skała – Ogrodzieniec
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 9 988,00 zł)

II. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II:

 1. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III: Opole
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 3 552,00 zł)
 2. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII: Kraków – Wieliczka – Wadowice
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10 000,00 zł)

III. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok im. Św. Jacka:

 1. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas I-III: Kraków – Wieliczka
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10 000,00 zł)
 2. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII: Świdnica – Srebrna Góra – Walim – Ozimek
  (dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10 000,00 zł)

znaki_strona_www.png

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie