×

Ogłoszenie - zakup lasów i gruntów do zalesienia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. W przypadku zainteresowania sprzedażą ww gruntów na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w nadleśnictwie ofertę:

  • · w formie elektronicznej na adres mail: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl lub
  • · w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 404 96 55 wew. *333 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00-15 00.

W celu określenia położenia gruntu, proponowanego do sprzedaży można posłużyć się mapą dostępną na stronie: //https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Nabywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia odbywać się będzie stosownie do przepisów art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726).

14.09.2022 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

Grzegorz Furmański

×

Wyszukaj w serwisie