×

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków w województwie opolskim i śląskim oraz okresem wzmożonego narażenia na wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie załączonych materiałów wśród  hodowców drobiu (w tym drobiu przyzagrodowego) dotyczących wzmożonego działania związanego z bioasekuracją na terenach ferm i gospodarstw. Gospodarstwa te, zgodnie z wykładnią prawa przekazaną z MRIRW, zobowiązane są do posiadania na wyposażeniu mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego. Konieczność przestrzegania wszystkich zasad bioasekuracji jest warunkiem wypłaty odszkodowania w przypadku stwierdzenia grypy ptaków.

Szczegóły w załączniku: PDFINFORMACJA_DLA_HODOWCÓW_DROBIU.pdf (134,86KB)

grypa ptaków.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie