×

Strefa objęta zakażeniem HPAI

Informuję, że w  dzienniku urzędowym woj. opolskiego ukazało się  rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr  0510/6/P/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.

W związku z powyższym restrykcje dotyczące utrzymywania oraz karmienia i pojenia drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim oraz zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich wszystkich przypadków padnięć dzikiego ptactwa obejmują teren całego powiatu strzeleckiego.

Maciej Baranowski
PLW w Strzelcach Opolskich

PDFRozporządzenie Nr 0510/6/P/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego (2,15MB)

PRZYPOMINAMY także o obowiązku zgłaszania posiadania kur czy innego ptactwa do PLW w Strzelcach Op. Osoby, które tego nie zrobiły, powinny to zrobić niezwłocznie, gdyż w momencie wystąpienia choroby łatwiejsze jest jej zwalczanie, likwidacja stad i zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

×

Wyszukaj w serwisie