×

Opieka wytchnieniowa. Edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem informuje, iż Gmina Kolonowskie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Program ma na celu udzielenie wsparcia osobom z Gminy Kolonowskie, będących osobami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne ) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w ramach:

  • pobytu dziennego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu spełniające kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy - planowana liczba osób -10
  • pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym- planowana liczba osób -5
     Limit godzin opieki wytchnieniowej w roku 2023 wynosi:
    1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w formie pobytu dziennego,
    2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego – pobyt całodobowy.

Szczegóły i dokumenty dostępne są tutaj.

×

Wyszukaj w serwisie