×

Laur Ziemi Strzeleckiej

„Laur Ziemi Strzeleckiej”  – wyróżnienie dla najlepszych

już po raz XXIII ogłoszony został konkurs „Laur Ziemi Strzeleckiej”. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur (osób, firm, instytucji) do nagrody za 2022 rok, w pięciu różnych kategoriach działalności:  społecznej, gospodarczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. Termin składania zgłoszeń do 20 marca 2023 r. do godz. 1400.  Wniosek można złożyć osobiści lub przekazać pocztą na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ul. M. Prawego 21, 47–100 Strzelce Op., bądź przesłać pocztą email na adres: zarzad@strzelceopolskie.pl, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”.

Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/firmy/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku, w związku z prowadzonym konkursem. Więcej szczegółów oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie Stowarzyszenia: www.ziemiastrzelecka.pl.

laur.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie