×

Przypomnienie o dokonaniu opłaty II raty

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż do 31 maja 2023 r. należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu w Kolonowskiem lub przelewem na rachunek bankowy:

Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002 z dopiskiem "II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych".

×

Wyszukaj w serwisie