×

Raport o stanie gminy za 2022 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej został opublikowany Raport o stanie Gminy Kolonowskie za 2022 rok. Obowiązek sporządzania takiego raportu nakłada na samorząd ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Opracowanie raportu wiąże się z przeprowadzeniem debaty na jego temat. Ma ona charakter publiczny i odbywa się na sesji rady, na której podejmowana jest uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Podczas debaty mogą również zabrać mieszkańcy, którzy zgłosili wcześniej chęć udziału w debacie. Procedura zgłaszania udziału w debacie znajduje się tutaj.

×

Wyszukaj w serwisie