×

Konsultacje projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2024 rok

Burmistrz Kolonowskiego ogłasza konsultacje projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2024 rok.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłoszeń papierowych lub elektronicznych uwag do projektu Programu w terminie od 02.11.2023 do 16.11.2023 za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej na adres na adres: e-mail: umig@kolonowskie.pl
  2. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

Szczegóły na BIP

 

×

Wyszukaj w serwisie