×

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA” – to program ogólnodostępnych oraz ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków budżetowych Gminy Kolonowskie, a realizowany w ramach umowy partnerskiej przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu.

 Głównym celem programu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, a także włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

W 2023 r. w programie wzięło udział 15 uczniów z PSP Staniszcze Małe-Spórok. W ramach zadania przeprowadzono 56 pozalekcyjnych godzin zajęć sportowych w okresie marzec – grudzień 2023 r.

Zajęcia dla dzieci uczestniczących w programie były całkowicie bezpłatne.

logo gimnastyka.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie