×

Druga rata opłaty za zezwolenie

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 maja należy uiścić drugą ratę opłaty za korzystanie z koncesji. Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Kolonowskie nr: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002.

W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy.

Niedokonanie opłaty w podanym terminie będzie skutkowało naliczeniem kary, a w dalszej kolejności odebraniem koncesji.

×

Wyszukaj w serwisie