Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

15 marca 2012

REALIZACJA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem realizowała w roku 2011 Program Bblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". W ramach tego programu pozyskano 2.590,00 zł.

Za środki te zakupiono łącznie 122 egz. ksiązek, z tego 66 egz. dla biblioteki w Kolonowskiem i 56 dla filll w Staniszczach Małych. Wkład własny biblioteki na zakup nowości wydawniczych wyniósł 10.013,00 zł, za co zakupiono 366 egz. książek, w tym 217 dla Kolonowskiego oraz 149 dla Staniszcz Małych.

 

×

Wyszukaj w serwisie