Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

19 marca 2012

PORTAL DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI

Informujemy, że, zgodnie z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zakończono pierwszy etap prac nad stroną internetową, zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Strona jest kierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieloby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć oraz do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność w tych formach. Strona dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl.

×

Wyszukaj w serwisie