Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

13 kwietnia 2012

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o dofinansowanie w ramach działania:

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin: 19 kwietnia 2012 r. godz. 10⁰⁰ - sala nr 10
Miejsce: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

Tematyką spotkania będą zasady aplikowania o środki w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w 2012 roku.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 17 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00. Liczba miejsc jest ograniczona. W celu rejestracji lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią Agatą Musioł, nr tel. 77/4232895, e-mail: . Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które nie realizują projektu w ramach Działania 8.1 PO IG.

×

Wyszukaj w serwisie