Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

5 marca 2012

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!”, realizowany przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego.

W związku z planowanym rozpoczęciem naboru do projektu w połowie marca 2012 r. LGD „Kraina Dinozaurów” zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne w dniu 13.03.2012 w godz. 15.00 – 16.30 , w siedzibie LGD w Spóroku, ul. Guznera 3.
UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy do dnia 09.03.2012 pod numerem 77 461 12 28 lub
e-mail:

W ramach projektu „PO KLucz do biznesu 2!”:

  • zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo – doradcze,
  • przyznane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne do wysokości 40 000,00 PLN na założenie i rozwój działalności gospodarczej (lub do 20 000,00 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
  • przyznane zostanie wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700,00 PLN.

Grupa odbiorców:
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego co najmniej 3 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu, zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności do osób:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • niepełnosprawnych,
  • kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy).

Więcej informacji na: www.poklucz.wup.opole.pl

×

Wyszukaj w serwisie