×

5 marca 2012

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

Izba Rzemieślnicza w Opolu, informuje, że z dniem 01 marca 2012 r. została wznowiona działalność Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług.

Przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu działa w nowej formule Regionalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług (RPK KSU), który został wyłoniony w drodze konkursu na wybór Punktu Konsultacyjnego.

Działalność Regionalnego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług finansowana jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do skorzystania z nowego wachlarza usług Punktów Konsultacyjnych KSU. Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób dopiero planujących założenie własnej działalności.

Punkty Konsultacyjne KSU świadczą:

  1. usługę informacyjną, dzięki której klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.: jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
    co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała; skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa; jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc. Konsultanci KSU pomogą także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.
  2. usługę doradczą, dedykowaną poszczególnym grupom klientów PK KSU: asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej - stanowi idealną pomoc dla początkujących przedsiębiorców we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej. Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu. W szczególności skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej; pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji; asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.: formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy; marketing przedsiębiorstwa; organizacja firmy;  źródła finansowania dedykowane przedsiębiorcom.

Usługa informacyjna jest bezpłatna. Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta wyniesie jedynie 240 zł.

Z ośrodkiem KSU w województwie opolskim można skontaktować się:

  • bezpośrednio w PK KSU – dokładna listę PK KSU oraz miejsc gdzie są pełnione dyżury KSU znajdują się w załączniku;
  • telefonicznie;
  • mailowo;
  • przez stronę www instytucji prowadzącej ośrodek;
  • istnieje również możliwość umówienia się z konsultantem KSU bezpośrednio w siedzibie firmy.

Konsultanci z każdego z ośrodków KSU prowadzą również dyżury w miastach gminnych powiatowych, co z pewnością ułatwi kontakt i skorzystanie z usług Krajowego Systemu Usług.

DOCDane lokalizacji PK Kędzierzyn - Koźle.doc, DOCDane lokalizacji PK IRZ.doc

×

Wyszukaj w serwisie