×

15 lutego 2012

krysia.jpeg GŁOSUJCIE NA PANIĄ SOŁTYS!

Na łamach tygodnika Strzelec Opolski ogłoszono IV edycję Plebiscytu na Perłę Roku 2012. Jedną z kandydatek jest sołtys Staniszcz Wielkich, pani Krystyna Bajsarowicz-Spałek. Zachęcamy do oddania głosu na jej kandydaturę - dzięki głosom oddanym w Plebiscycie p. Krystyna może zostać Perłą Roku całego Powiatu Strzeleckiego!

Wsród głosujących rozlosowana będzie atrakcyjna nagroda. Szczegóły konkursu poniżej.

UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

W plebiscycie mogą głosować osoby dorosłe, które prawidłowo wypełnią kupon zamieszony w gazecie lub prześlą SMS z numerem swojej kandydatki oraz swoim imieniem i nazwiskiem.

Jak oddać głos na Panią Krystynę ? Wyślij sms o treści: so.perla1 (i swoje imię i nazwisko) na nr 72601.

ZASADY GŁOSOWANIA

W ramach Plebiscytu odbywa się głosowanie, w którym Czytelnicy Strzelca Opolskiego mogą oddać głos na kandydatkę na Perłę Roku. Lista kandydatek będzie ogłaszana w kolejnych wydaniach Strzelca od 7 lutego 2012 roku do 1 marca 2012 roku.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie oryginalnych kuponów dołączonych do wydań Strzelca Opolskiego, a także za pomocą SMS-ów.

Głosujący może dostarczyć kupon osobiście bądź przesłać pocztą najpóźniej do 1 marca 2012 roku, do godziny 10.00 (o ważności głosu decyduje data wpływu do redakcji).

Biorący udział w plebiscycie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w Strzelcu Opolskim, z tym, że na jednym kuponie powinno być zaznaczone tylko jedno nazwisko kandydatki.

Głosujący może przesłać pod podany przez redakcję numer dowolną liczbę SMS-ów do 1 marca 2011, do godziny 10.00.

NAGRODY

Wśród głosujących (wypełniających kupony oraz przesyłających SMS-y) zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez Organizatora.

Kandydatka, która uzyska największą liczbę głosów Czytelników otrzyma pamiątkową Perłę. Pozostałe kandydatki - pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas uroczystej Gali.

×

Wyszukaj w serwisie