Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

23 kwietnia 2012

UCZ(Y)MY SIĘ RATOWAĆ!

P4225243.jpeg Niezmiernie interesująco rozpoczął się cykl wykładów i ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy, zorganizowany wspólnie przez DFK, Caritas oraz UMiG Kolonowskie. Spotkanie miało mieć co prawda charakter informacyjny, ale połączone zostało przez prowadzącą, Urszulę Nowaińską, z pierwszymi zajęciami praktycznymi. Dotyczyły one masażu serca, powiadamiania pogotowia oraz sytuacji związanych z omdleniami i nagłą utratą przytomności.

P4225236.jpeg Wśród około 20 uczestników było kilkoro takich, którzy z pomocą przedmedyczną mieli już do czynienia wcześniej. Jednak nawet oni uznali, że sposób prowadzenia zajęć oraz zaraźliwa energia wykładowczyni uatrakcyjniły to pierwsze z serii spotkanie.

Kolejny wykład zaplanowano na 17 czerwca, a dotyczyć on będzie zwichnięć, złamań, skręceń, krwawień i krwotoków. Chętni mogą uczestniczyć w całym cyklu zajęć lub tylko w tych z nich, które dotyczą interesujących ich zagadnień. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, a odpowiednia frekwencja umożliwi otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.

×

Wyszukaj w serwisie