Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

10 stycznia 2012

NABÓR NA MAŁE PROJEKTY

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, działającej na obszarze gmin: Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Kolonowskie, Chrząstowice, Zębowice, Dobrodzień, informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów.

Szczegóły w załączniku: PDFOgloszenie_nabor.pdf

×

Wyszukaj w serwisie