Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

20 stycznia 2012

OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI

Gmina Kolonowskie ogłasza nabór na wolne stanowiska nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu systemowego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Dzieci – nasza przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączniku: 

×

Wyszukaj w serwisie