Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

9 lutego 2012

STUDENT II - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 01.02.2012 r. do 29.02.2012 r.

Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ Programy realizowane obecnie/ STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz załączniki”) jak również w tut. Oddziale pod nr tel. (77) 887 20 27.

×

Wyszukaj w serwisie