×

14 maja 2012

WŁAŚCIWE TRAKTOWANIE PSÓW

Od zarania historii ludzkiej psy są wiernymi towarzyszami człowieka, sprawiając jemu wiele przyjemności i przynosząc pożytek. Zasługują więc na sympatię i uznanie. Pies nie musi być rasowy, aby był inteligentny i mądry. Jeżeli psy mają przeciwników – to nie jest ich winą, a tylko tych właścicieli, którzy nie dbając o psy, przyczyniają się do ich wałęsania, hałaśliwego szczekania, nadmiernego rozmnażania itp.

Zadaniem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jest pomoc skrzywdzonym zwierzętom, organizowanie stałej opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Opiekę taką sprawują schroniska. Placówki te zwracają właścicielowi zagubione zwierzęta, znajdują dla nich nowych właścicieli, a gdy zachodzi potrzeba, usypiają zwierzęta w sposób humanitarny. Schroniska mogą okresowo przetrzymywać psy na czas wyjazdu właścicieli. Zaczynają działać też domy tymczasowe i hotele dla zwierząt.

Informacje o właściwym traktowaniu psów - w załączniku: PDFbroszura-psy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie