Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

10 maja 2012

INFORMACJE DOT. FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Od 2009 r. w województwie opolskim funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Sieć PIFE), działająca w ramach Projektu System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Punkty informacyjne należące do Sieci PIFE w województwie opolskim oferują:

  • wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym osobom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej (w formie konsultacji bezpośrednich, telefonicznych oraz drogą korespondencyjną i mailową),
  • definiowanie potrzeb beneficjentów oraz wskazywanie im możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, a następnie kierowanie ich do właściwych instytucji pośredniczących i wdrażających,
  • inicjowanie i organizowanie bezpłatnych spotkań/szkoleń/konferencji dla potencjalnych i obecnych beneficjentów z obszaru województwa opolskiego,
  • udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w rozliczaniu otrzymanej dotacji.

W ramach Sieci PIFE w województwie opolskim funkcjonuje 12 punktów: Główny Punkt Informacyjny w Opolu, Lokalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu oraz 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych usytuowanych
w poszczególnych miastach powiatowych województwa: w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Prudniku i Strzelcach Opolskich. 

Dane kontaktowe do wszystkich punktów Sieci PIFE w województwie opolskim dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9261.

×

Wyszukaj w serwisie