Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

18 maja 2012

U W A G A     R O L N I C Y

 Kto chce starać się o pomoc na ponowne obsianie gruntów rolnych w związku z zaoraniem wymarzniętych zbóż ozimych wiosną tego roku, pragniemy poinformować, że oświadczenia rolników w powyższej sprawie przyjmuje się w tut. urzędzie tylko do 18 maja do godz. 13.00.
Powyższe spowodowane jest obowiązkiem dostarczenia podpisanych oświadczeń przez komisję do zatwierdzenia przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu do dnia 20 maja 2012 roku
.

×

Wyszukaj w serwisie