Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

24 maja 2012

SPOTKANIE DOT. DOLINY MAŁEJ PANWI

Clipboard01.jpeg

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje o pierwszym spotkaniu w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008. Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 10.00 w Restauracji Gościniec Jaguś w Staniszczach Wielkich ul. Kościelna 2. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych ochroną i udziałem w procesie planowania zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008.

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008 powstaje w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.

Clipboard02.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie