Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

4 czerwca 2012

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz wprowadzeniem nowych zasad aplikowania o środki w ramach Dz. 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalna Instytucja Finansująca w Opolu organizuje spotkanie informacyjne nt. w/w Działania. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, przy ul. Słowackiego 10.

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

  • dla kogo przeznaczona jest dotacja
  • jakie rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegają zwrotowi
  • jaka jest intensywność wsparcia i kwota dofinansowania
  • kryteria oceny formalnej
  • kryteria oceny merytorycznej
  • sesja pytań i odpowiedzi.

Szczegóły w załączniku: DOCSpotkanie informacyjne na temat Działania 6.doc

×

Wyszukaj w serwisie