Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

11 stycznia 2010

W dn. 10 stycznia 2010r., w Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku, miało miejsce Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Zieloni”. W trakcie zgromadzenia dokonano oceny pracy zarządu oraz wybrano nowe władze klubu. Po bardzo emocjonujących wyborach nowym Prezesem Stowarzyszenia został Dariusz Kokot, wiceprezesem - Piotr Gerlich, skarbnikiem - Monika Anderwald, sekretarzem - Michał Deja, członkiem zarządu - Zugmunt Misz, natomiast kierownikiem sekcji - Bogdan Januszewski.

W trakcie wyborów ukonstytuowała się także Komisja Rewizyjna w składzie: Dariusz Hasterok, Monika Grochla oraz Tomasz Majcherczyk.

Za priorytetowe zadanie uznano zaktywizowanie okolicznej młodzieży do uprawiania piłki nożnej oraz podjęcie starań o budowę nowej płyty boiska w Spóroku.

Nowym władzom LKS-u życzymy wielu sukcesów w prowadzeniu działalności sportowej.

×

Wyszukaj w serwisie