Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

5 grudnia 2009

POMOC DLA POGORZELCÓW
W związku z ogromnym nieszczęściem (pożarem domu), które dotknęło jedną z rodzin naszej gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem uruchomił specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze. Zostaną one przekazane poszkodowanym.

Nr konta 35 8909 1016 2001 0005 9910 0003
Bank Spółdzielczy Zawadzkie, O/Kolonowskie
z dopiskiem: "Pomoc dla pogorzelców ze Spóroka"

×

Wyszukaj w serwisie