Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

8 marca 2012

NABÓR DO PROJEKTU "PO KLUCZ DO BIZNESU 2"

Lider Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy oraz Partnerzy Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego informują, że nabór nr 1 do rekrutacji do projektu PO KLucz do biznesu 2! w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 odbędzie się w dniach 14-27 marca 2012 roku.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania” na stronie http://www.poklucz.wup.opole.pl.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają Formularz rekrutacyjny w Biurze Partnera Projektu, w którym Kandydat jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

×

Wyszukaj w serwisie