Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

17 kwietnia 2012

KONFERENCJA "TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego zapraszają do udziału w konferencji popularno-naukowej nt. „Tragedia Górnośląska jako barometr współczesnego dyskursu o Polakach i Niemcach?”, w dniu 19 kwietnia 2012 r., w Opolu. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Opolski - Ryszard Wilczyński.

Tragedia Górnośląska” roku 1945 i kolejnych lat pozostaje w Polsce do roku 1989 tematem tabu. Koniec PRL przynosi wolność słowa, z czasem odkrywane są mroczne karty najnowszej historii, milczenie przerywają same ofiary i ich rodziny. Działające w regionie stowarzyszenia, organizacje, instytucje z mozołem zabiegają o upamiętnienie pomordowanych, władza samorządowa również coraz częściej daje wyraz swojego hołdu tysiącom ofiar aktów terroru, czego znamienitym przykładem jest Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego ze stycznia 2010 roku. Świadczy to o podjęciu próby zmierzenia się z trudną i przez lata manipulowaną kartą dziejów śląskiej ziemi. Jednakże w Polsce ciągle brakuje całościowych teorii wyjaśniających „procesy symboliczne”, z jakimi mamy do czynienia w dyskusji nad „Tragedią Górnośląską”. Wynika to z faktu, że znaczenie tych aktów terroru traktowane są jako oczywiste przez wszystkie strony dyskursu, do momentu włączenia się animozji wynikających z kwestii ideologicznych i historycznych implikacji tej tragedii.

Mając na uwadze cele naszego projektu i jego znaczenie dla mieszkańców województwa opolskiego, wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego pragniemy zaprosić do udziału w konferencji pt.: „Tragedia Górnośląska jako barometr współczesnego dyskursu o Polakach i Niemcach?” w dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Plac Kopernika 11 w Opolu.

Nasza konferencja ma na celu próbę poszerzania optyki współczesnych Polaków, Niemców mieszkających na Górnym Śląsku, poprzez swoistą próbę „uporządkowania” tej problematyki w oparciu o polskie i niemieckie narracje historyczne i kultury pamięci.

Głównym celem konferencji jest budowa klimatu społecznej akceptacji dla istnienia i upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń jako symboli głęboko zakorzenionych w długiej i powikłanej historii górnośląskiej ziemi.

Poniżej zamieszczamy do pobrania program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy wypełnić i przesłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 r., na adres Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, bądź faksem pod nr. 77 402 51 15.

Kontakt: Beata Majnusz, tel.: 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115
e-mail: .

W załączeniu: zaproszenie, program konferencji oraz karta potwierdzenia uczestnictwa: DOCKarta potwierdzenia.doc, DOCTG - program.doc, PDFzaproszenie str 1.pdf, PDFzaproszenie str 2.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie