Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

22 stycznia 2010

29 grudnia 2009 decyzją Zarządu Województwa Opolskiego na liście projektów do dofinansowania znalazł się projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. W gminie Kolonowskie projekt ten realizowany będzie w PSP Kolonowskie. Zakłada on wyposażenie szkoły w sprzęt informatyczny oraz stworzenie platformy informacyjnej ułatwiającej naukę dzieciom. Ogólny koszt jego realizacji to 500 tys. zł z czego 420 tys. zł pochodzi ze środków zewnętrznych.

×

Wyszukaj w serwisie