Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

18 stycznia 2010

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor).jpeg

IMG_6310.jpegW dniach 14-17 stycznia br. w Brnie odbyły się jedne z największych w Europie targi regionów - Regiontour 2010. W ramach projektu "Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi" gmina Kolonowskie miała możliwość w nich uczestniczyć. W ramach stoiska Olomouckeho Kraje, w części przeznaczonej dla parterów zagranicznych, przedstawiciele gminy (p. Franciszek Klimas - Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Grzegorz Hajduk - radny oraz p. Anna Szaton - koordynator projektu) promowali nasz region. Wśród materiałów promocyjnych znalazły się przede wszystkim wydawnictwa projektowe - foldery dotyczące samego projektu, atrakcji turystycznych oraz możliwości zakwaterowania na naszym terenie.

Podczas targów doszło także do spotkania z naszymi czeskimi partnerami - przedstawicielami Regionu Hranicko - oraz innymi polskimi regionami, obecnymi w Brnie.

Mamy nadzieję, że prezentacja na Regiontour przyniesie gminie wymierne korzyści w postaci zwiększonej liczby turystów, odwiedzających nasze tereny.

×

Wyszukaj w serwisie