×

28 stycznia 2010

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznika 1991 z terenu gminy Kolonowskie odbędzie się w dniach: od 19 – 23 marca 2010 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 59 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1991, a także mężczyźni urodzeni w latach 1986 - 1990, którzy dotąd nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny posiadać dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

×

Wyszukaj w serwisie