×

15 lutego 2010

!cid_image002_gif@01CAAE29.gifUrząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska informuje, że regulaminy dofinansowania dla osób fizycznych dotyczące udzielania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomocy finansowej do ekologicznych ogrzewań co budynków mieszkalnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków a także utylizacji azbestu w gminie Kolonowskie, przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2010r.

Wynika to z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 215 poz.1664), który likwiduje gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2010 r nie może zostać udzielone żadne dofinansowanie ze środków GFOŚiGW na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny budynku mieszkalnego lub mieszkania czy pomoc finansowa do przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu.

×

Wyszukaj w serwisie