Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

17 marca 2010

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM
W STRZELCACH OPOLSKICH
i REGIONALNY OŚRODEK FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W OPOLU

serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:

„Możliwości pozyskania środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2010 roku”,

które odbędzie się w dniu 26.03.2010 roku o godzinie 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2

Podmioty mogące starać się o wsparcie to m.in.:
Przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne i zespolone JST, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, instytucje z obszarów wiejskich., oraz wszystkie podmioty i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby skorzystać z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze aspekty dokumentacji konkursowej oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udzielają pracownicy LPI Karina Altman i Monika Sętkiewicz-Dusza pod numerem telefonu 077 44 01 705

Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

×

Wyszukaj w serwisie