×

8 kwietnia 2010

Honorowy obywatel.jpeg 7 kwietnia 2010 miało miejsce uroczyste wręczenie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kolonowskie  O. Prof. Joachimowi Piegsie MSF, dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. O Prof. Piegsa urodził się w Fosowskiem 30 września 1930 r. W 1950 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny. 27 maja 1956 r. we Wrocławiu przyjmuje świecenia kapłańskie. W latach 1964-1967 pełni funkcje rektora Wyższego Seminarium Duchownego MSF w Polsce. W 1970 rozpoczyna przewód habilitacyjny na Uniwersytecie w Meinz, a od 1971 zostaje wykładowcą na ww. uczelni. Od 1977 jest profesorem, a zarazem kierownikiem katedry teologii moralnej na Uniwersytecie w Augsburgu. Pełnił również funkcje dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Augsburgu.

Jako naukowiec jest autorem licznych książek. Do bardziej znanych należy trzytomowe dzieło pt. „Człowiek – istota moralna”, które zyskało aprobatę ks. kard. Josefa Ratzingera (obecnego Papieża Benedykta XVI) i obejmuje całość zagadnień teologii moralnej. Opracowanie to odznacza się świeżością ujęcia tzw. trudnych tematów, które autor rozważa na tle bogatej literatury źródłowej i pomocniczej, ukazując w każdym przypadku jednoznacznie katolicki punkt widzenia. Jest on również autorem wielu artykułów z zakresu moralności opublikowanych nie tylko w pismach naukowych, ale również w prasie.

O. prof. Piegsa to także zaangażowany działacz i orędownik polsko-niemieckiego dialogu. W swoich wystąpieniach i publikacjach z zakresy etyki migracji często ukazywał przyszłościową wizje Śląska w zjednoczonej Europie. Jest autorem i wydawcą pierwszego polsko-niemieckiego modlitewnika „Droga do nieba / Weg zum Himmel”, który wielu mieszkańcom śląska ułatwił uczestnictwo w reaktywowanych w latach 90 mszach św. w języku niemieckim.

×

Wyszukaj w serwisie