Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

13 kwietnia 2010

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Opolu zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie na terenie Gminy informacji na temat zapewnienia właściwych warunków bytowych zwierzętom. Niestety najczęściej to na terenach wiejskich dochodzi do karygodnego naraszunia praw zwierząt. Dlatego tak ważne jest propagowanie właściwych zachowań oraz podstawowych zasad opieki nad zwierzętami. W załączniku zamieszczamy ulotkę na temat opieki nad zwierzętami. DOCTOnZ.doc

×

Wyszukaj w serwisie