Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

13 kwietnia 2010

W dniu 9 kwietnia 2010 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego (DZ.U.nr 57, poz.360).

W związku z powyższym, w imieniu Biura Kwotowania Produkcji Mleka Agencji Rynku Rolnego, przekazujemy Państwu materiał informacyjny jak również wniosek, który wraz z dokumentem poświadczajacym posiadanie rachunku bankowego, należy złożyć do właściwych oddziałów terenowych Agencji do dnia 30 kwietnia br.

Agencja, poprzez swoje oddziały terenowe, również zajmuje się dystrybucją wniosku oraz informacji, zarówno w formie papierowej jak i elektonicznej. Dodatkowe informacje udzielane są przez Centralę ARR oraz znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Szczegóły w załącznikach: PDFKml_P17_f1.pdf, PDFKml_P17_f1 wypełniony wzór.pdf, PDFUWAGA_20 mln euro.pdf

×

Wyszukaj w serwisie