×

29 kwietnia 2010

28 kwietnia odbyło się w Spóroku spotkanie dla liderów Odnowy Wsi z terenu województwa opolskiego. Organizatorem spotkania był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO. Celem spotkania było zaprezentowanie działań i planów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności Programu Odnowy Wsi oraz odnawialnych źródeł energii. Tematyka spotkania obejmowała również zagadnienia zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania prelekcji na następujące tematy: Dziedzictwo kulturowe opolskiej wsi; Energetyka odnawialna szansą dla opolskiego rolnictwa; Perspektywy rozwoju Programu Odnowy Wsi; Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego; Współdziałanie Lokalnych Grup Działania i grup odnowy wsi. Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością LGD Kraina Św. Anny i LGD Kraina Dinozaurów.

×

Wyszukaj w serwisie