Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

7 maja 2010

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że od dnia 10 maja 2010 r. rozpoczną się prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kolonowskie. W pierwszej kolejności będą prowadzone roboty związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.

Roboty związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 463 będą prowadzone z wyłączeniem z użytkowania połowy szerokości jezdni (metodą połówkową). Ruch drogowy będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Planowany termin zakończenia robót upływa z dniem 15 września 2010 r.
 

 

×

Wyszukaj w serwisie