Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

14 maja 2010

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 51

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 14:00 dnia 14.05.2010 do godz. 14:00 dnia 16.05.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej Odry

Przebieg: W okresie najbliższych 2 dni wzrosną stany wody powyżej stanów alarmowych na górnej Odrze, na odcinku od Chałupek do Raciborza - Miedoni. Na odcinku poniżej Raciborza stany wody będą rosły powyżej stanów ostrzegawczych. Na dopływach górnej Odry stany wody będą utrzymywały się w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W sytuacji wystąpienia opadów deszczu mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Skutki: Niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, lokalne podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Uwagi: Brak

×

Wyszukaj w serwisie