Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

15 maja 2010

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 52

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 20:00 dnia 15.05.2010 do godz. 20:00 dnia 17.05.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej i środkowej Odry

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz na górnej Odrze przewidywane są ponowne wzrosty stanów wody, na większości rzek powyżej stanów alarmowych.
Lokalnie, zwłaszcza w rzekach górskich i podgórskich przybory wód mogą być bardzo gwałtowne, znaczne wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych mogą wystąpić na górnej Odrze (jeżeli prognozowane opady wystąpią to w profilu Racibórz-Miedonia stan wody może osiągnąć ok. 900 cm, tj. ok. 1800 m3/s).

Skutki: możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Uwagi: Brak

×

Wyszukaj w serwisie