Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

16 maja 2010

KOREKTA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr 52 z dnia 15.05.2010

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej).

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.05.2010 do godz. 12:00 dnia 17.05.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej i środkowej Odry

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w dorzeczu górnej i na górnej Odrze (na terenie województwa ślaskiego) przewidywane są ponowne wzrosty stanów wody, na większości rzek powyżej stanów alarmowych.
Lokalnie, zwłaszcza w rzekach górskich i podgórskich przybory wód mogą być bardzo gwałtowne, Znaczne wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych mogą wystąpić na górnej Odrze (jeżeli prognozowane opady wystąpią to w profilu Racibórz-Miedonia stan wody może osiągnąć ok. 900 cm, tj. ok. 1800 m3/s).
Na dopływach Odry (na terenie województwa opolskiego) lokalnie mogą wystąpić ponowne wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych (na Osobłodze i jej dopływie Białej, Małej Panwi i Stobrawie).
Zwiększone odpływy ze zbiornika w Nysie do 150 m3/s powodował będą dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanu alarmowego na Nysie Kłodzkiej w Skorogoszczy.

Skutki: w dorzeczu górnej Odry i na górnej Odrze istnieje możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

×

Wyszukaj w serwisie