×

17 maja 2010

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 53
 

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 17.05.2010 do godz. 12:00 dnia 18.05.2010

Obszar: Województwo opolskie

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w rzekach na terenie województwa opolskiego przewidywane są ponowne i dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych. Lokalnie, zwłaszcza w rzekach górskich i podgórskich przybory wód mogą być gwałtowne, Dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych przewidywane są na Odrze.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych, istnieje możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów.

Uwagi: Brak

×

Wyszukaj w serwisie